Skip to main content

Osnovne informacije o projektu

Opis projekta

Prema intervencijskom planu grada Knina ključni razvojni izazovi su negativan demografski trend i iseljavanje produktivnog dijela stanovništva uslijed smanjenja ekonomske aktivnosti, kontinuirane nezaposlenosti te nedostatka sadržaja i kvalitetnih socijalnih usluga. Rješenje ovih izazova zahtjeva integriran pristup.

T.O. "Marić Commerce" u Kninu djeluje od 1995. s vidljivom tendencijom rasta kako u pogledu ponude tako i u pogledu broja zaposlenih. Kroz analizu opcija je vidljivo da je, u odnosu na trenutne socio-ekonomske uvjete, potrebno izvršiti reorganizaciju poslovnog prostora zbog uvođenja novog asortimana te modernizaciju opreme, a da bi obrt mogao održati postojeći trend rasta i broj zaposlenih (5) koji su i ciljna skupina projekta.


Svrha projekta "Poboljšanje konkurentnosti Trgovačkog obrta Marić Commerce“ je Poboljšanje konkurentnosti Trgovačkog obrta Marić Commerce kroz moderniziranje poslovanja.


Rezultati projekta

  1. Instalirana i stavljena u funkciju oprema i namještaj u poslovnim prostorijama Trgovačkog obrta
  2. Poboljšana vidljivost Trgovačkog obrta u okruženju (Grad Knin i okolica)
  3. Očuvana radna mjesta (5 djelatnika) tri godine nakon završetka projekta.

Da bismo ostvarili ove rezultate provest ćemo slijedeće grupe aktivnosti:

  1. Nabavu, instaliranje i stavljanje u funkciju opreme i namještaja
  2. Poboljšanje vidljivosti tvrtke u okruženju kroz izradu i distribuciju promotivnog materijala

Ukupna vrijednost projekta je 351.550,00 HRK, a projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fona za regionalni razvoj u iznosu od 236.640,00 HRK. Projekt je financiran temeljem OP konkurentnost i kohezija 2014- 2020 kroz natječaj 9b1.2.3 Provedba shema za razvoj poduzetništva - Razvoj poduzetništva u gradu Kninu, a kao posrednička tijela su projekt provodili Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) te Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).


  • Razdoblje provedbe projekta: 13. svibnja 2018. do 01. studenog 2020.

  • Ukupna vrijednost projekta: 351.550,00 HRK

  • Ukupno prihvatljivi troškovi: 278.400,00

  • Iznos EU potpore: 236.640,00 HRK